Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Luksemburg: Wymiana danych o ulgach to priorytet

3 sierpnia 2015 r.

Najważniejsze kwestie podatkowe, którymi przez najbliższe pół roku chce się zajmować prezydencja luksemburska? Zaprezentowano je na ostatnim szczycie unijnej Rady do spraw Gospodarczych i Finansowych (ECOFIN) 14 lipca 2015 r.

W przyjętym dokumencie za kluczowe uznano przyśpieszenie prac nad przedstawionym w czerwcu planem działania na rzecz sprawiedliwego i efektywnego systemu opodatkowania. Jego najważniejszym elementem jest wprowadzenie CCCTB, czyli obowiązkowej jednolitej skonsolidowanej podstawy opodatkowania w CIT. W pierwszej kolejności zmodyfikowane miałyby być m.in. zasady powstawania stałej placówki (zakładu) w kraju, w którym firma z innego państwa prowadzi działalność, oraz doprecyzowane przepisy o zagranicznych spółkach kontrolowanych (CFC). Drugi priorytet to walka z wyłudzaniem podatku od towarów i usług. Oprócz tego Luksemburg chce intensywnie pracować nad jednolitą deklaracją VAT. Zaproponowana została jeszcze w październiku 2013 r. i w założeniu miała przynieść oszczędności rzędu 15 mld euro rocznie. Jak jednak wyjaśnił w marcowym wywiadzie dla DGP komisarz ds. ekonomicznych i finansowych, podatków i ceł Pierre Moscovici, jeśli Bruksela na wniosek niektórych państw zrezygnuje z części sugerowanych uproszczeń, oszczędności będą odpowiednio mniejsze.


Mariusz Szulc, Gazeta Prawna 2015-07-30