Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Zmienią się limity ważne dla podatków i rachunkowości

3 sierpnia 2015 r.

W tym roku po raz pierwszy wszystkie limity podatkowe i rachunkowe będą przeliczane po jednolitym kursie – ogłoszonym przez NBP na pierwszy dzień roboczy października poprzedzającego rok podatkowy.

Sejm przyjął poprawki Senatu do nowelizacji ustawy o rachunkowości. Dziś limit do prowadzenia ksiąg rachunkowych przelicza się po kursie z 30 września roku poprzedniego, natomiast w przepisach o zryczałtowanym podatku według kursu ogłaszanego na 1 października. Nowe zasady będą miały znaczenie dla 2016 r.


Agnieszka Pokojska, 2015-07-24