Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Inwestycje gminy wokół jeziora bez odliczenia VAT

3 sierpnia 2015 r.

Niektórzy są zdania, że udostępnianie terenów wszystkim użytkownikom w celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb ludności oznacza, że inwestycja wokół jeziora nie jest związana z prowadzoną przez gminę działalnością opodatkowaną.

Jednostka samorządu terytorialnego, która zagospodarowuje teren wokół akwenu, realizuje zadania własne. Nie może więc odzyskać VAT związanego z zakupami towarów i usług – orzekł NSA.

Sprawa dotyczyła gminy, która część gruntów wokół jeziora dzierżawi podmiotom świadczącym m.in. usługi hotelowe, a na części realizuje inwestycję – buduje deptaki, ławki, oświetlenie itp.

Wykonawcy wystawiają gminie faktury VAT z wykazanymi kwotami podatku. Inwestycja należała do zadań własnych gminy, obejmujących sprawy kultury fizycznej, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, o których mowa w ustawie o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 594, ze zm.). Zdaniem gminy może ona od powyższych wydatków odliczyć VAT, ponieważ w tym przypadku nie działa jako organ władzy publicznej, tylko jako podatnik. Świadczy bowiem usługę dzierżawy gruntów na podstawie umów cywilnoprawnych.


Łukasz Zalewski, Gazeta Prawna 2015-07-27