Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Fundusze spółdzielni mieszkaniowych nie są zobowiązaniem

3 sierpnia 2015 r.

Warunkiem objęcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu jest wniesienie wkładu na sfinansowanie budowy.

Fundusz wkładów budowlanych oraz fundusz wkładów mieszkaniowych powinny być wykazywane w bilansie w funduszach własnych (podstawowych) – stwierdził Komitet Standardów Rachunkowości (KSR) w projekcie nowego stanowiska.

Dokument będzie zawierał wytyczne, jak spółdzielnie powinny w sprawozdaniu finansowym prezentować fundusze własne i wynik finansowy. W projekcie komitet rozstrzyga wieloletni spór, który spółdzielnie wiodły z biegłymi rewidentami.

Twierdziły one, że fundusz wkładów budowlanych oraz fundusz wkładów mieszkaniowych powinny być uwzględniane w zobowiązaniach. Wynika to z tego, że w przypadku wystąpienia lokatora ze spółdzielni wkład powinien zostać przez nią zwrócony. KSR twierdzi jednak, że są to fundusze podstawowe. Komitet wyjaśnił, że taki sposób kwalifikacji wkładów mieszkaniowych i budowlanych wynika z ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1222).


Agnieszka Pokojska, Gazeta Prawna 2015-07-27