Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Nie każda wycinka drzew od razu do odliczenia

3 sierpnia 2015 r.

Dyrektor urzędu kontroli skarbowej stwierdził, że koszt wycinki 9 drzew na jednej z działek to nakład inwestycyjny, związany z przygotowaniem działki pod budowę fabryki.

Spółka może jednorazowo zaliczyć do kosztów wydatek na usunięcie topoli ze swojej działki, o ile nie jest on związany z inwestycją – budową fabryki – potwierdził NSA.

Sprawa dotyczyła spółki, która miała dwie działki. Na jednej z nich budowała fabrykę. Dostała zgodę wójta gminy na wycinkę 21 topoli z obu działek. Wydatek w całości zaliczyła do kosztów podatkowych 2007 roku. Zakwestionował to dyrektor urzędu kontroli skarbowej. Stwierdził, że koszt wycinki 9 drzew na jednej z działek to nakład inwestycyjny, związany z przygotowaniem działki pod budowę fabryki. Jest to więc koszt wytworzenia środka trwałego, który nie może być jednorazowo odliczony, bo nie jest bezpośrednio związany z przychodami 2007 r. Tym samym organ uznał, że spółka może zaliczyć bezpośrednio do kosztów podatkowych tylko wydatek na wycinkę 11 drzew na drugiej działce, na której nie było budowy. Decyzję tę podtrzymał dyrektor izby skarbowej.

Spółka się z tym nie zgodziła. Argumentowała, że drzewa powodowały zagrożenie dla ludzi, ruchu drogowego i fabryki i stąd decyzja o wycince. Nie ma to jednak nic wspólnego z inwestycją.


Łukasz Zalewski, Gazeta Prawna 2015-07-27