Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Zamknięcie spółki akcyjnej wymaga korekty podatku

3 sierpnia 2015 r.

Nieodpłatne przekazanie wspólnikowi majątku likwidowanej spółki kapitałowej jest opodatkowane, o ile wcześniej spółka miała prawo odliczyć podatek naliczony – orzekł NSA.

W tej sprawie majątek spółki akcyjnej miał być przeniesiony na jej jedynego akcjonariusza (inną spółkę). Stałby się on właścicielem środków trwałych, w tym gruntów, prawa wieczystego użytkowania, budynków, budowli, maszyn oraz wartości niematerialnych i prawnych. Spółka zaznaczyła, że nie będą one przedsiębiorstwem ani jego zorganizowaną częścią, a akcjonariusz będzie je wykorzystywał do własnej działalności. Zwróciła też uwagę, że w stosunku do części składników majątku przysługiwało jej prawo do odliczenia VAT przy ich nabyciu lub wytworzeniu.

Spór toczył się o to, czy przekazanie tych aktywów akcjonariuszowi jest odpłatną dostawą towarów i świadczeniem usług oraz czy spółka musi skorygować podatek naliczony, zgodnie z art. 91 ust. 4 i 5 ustawy o VAT. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi uznał, że tak. Stwierdził, że choć art. 14 ustawy nie dotyczy likwidacji spółek kapitałowych, to nie oznacza to, że pewne czynności z tym związane nie będą opodatkowane.


Łukasz Zalewski, Gazeta Prawna 2015-07-27