Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Spółka przejmująca nie odliczy od podstawy opodatkowania straty spółki przejmowanej

27 lipca 2015 r.

Połączenie polegające na przeniesieniu całego majątku z jednego podmiotu na drugi uniemożliwia rozliczenie ujemnego wyniku podatkowego – orzekł WSA w Poznaniu.

Problem polegał na tym, że spółka przejmowana miała straty podatkowe. Część z nich sama już rozliczyła, pozostała jednak reszta. Spółka przejmująca uważała, że będzie mogła ją odliczyć od podstawy opodatkowania wyliczonej po zsumowaniu własnych przychodów i kosztów z przychodami i kosztami spółki przejmowanej.


Jolanta Rajewska, Gazeta Prawna 2015-07-20