Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

O sposobie egzekucji decyduje fiskus

27 lipca 2015 r.

Podatnik, który chce zwolnienia majątku spod zabezpieczenia, ma małe szanse w sądzie, bo decyzję w tej sprawie podejmują naczelnik urzędu i dyrektor izby – wynika z wyroków NSA.

Naczelny Sąd Administracyjny przypomniał, że decyzja w sprawie zwolnienia spod zabezpieczenia mieści się w ramach uznania administracyjnego. – Sąd może kontrolować jedynie postępowanie, które doprowadziło do jej wydania, ale nie samą decyzję – wyjaśnił sędzia Stanisław Bogucki.

Sprawa dotyczyła spółki, na majątku której naczelnik urzędu skarbowego (działający w charakterze organu egzekucyjnego) ustanowił zabezpieczenia na poczet ewentualnego zobowiązania w VAT. Chodziło o 28 mln zł na poczet daniny i niemal 2 mln zł z tytułu odsetek. Fiskus zajął rachunki bankowe spółki oraz towary, którymi handlowała.


Patrycja Dudek, Gazeta Prawna 2015-07-20