Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Zmiana formy prawnej bez konsekwencji w PCC

27 lipca 2015 r.

To, że majątek spółki przekształconej różni się od opodatkowanego niegdyś majątku spółki przekształcanej (powstaje „nadwyżka”), nie powoduje konieczności opodatkowania tej kwoty PCC.

Zgodnie z najnowszą linią orzeczniczą (patrz wyrok WSA w Gliwicach z 14 maja 2015 r., sygn. akt I SA/Gl 1102/14), jeśli majątek spółki osobowej (np. komandytowej) powstały w wyniku przekształcenia przewyższa wartość uprzednio opodatkowanych wkładów (kapitałów) spółki przekształcanej (np. jawnej), to ta nadwyżka, z racji wcześniejszego jej nieopodatkowania, podlega PCC. Dlaczego trudno zgodzić się z takim rozumowaniem?

Akademia podatkowa 1863

W świetle art. 1 ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 101, poz. 649 ze zm.) opodatkowane są przekształcenia spółek, jeżeli ich wynikiem jest zwiększenie majątku spółki osobowej lub podwyższenie kapitału zakładowego. W celu pełnej wykładni przepisów regulujących skutki przekształcenia spółek handlowych należy odnieść się do art. 553 par. 1 kodeksu spółek handlowych. Zgodnie z zawartą w nim zasadą kontynuacji spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej. Należy to rozumieć w ten sposób, że spółka ta nie wstępuje w prawa i obowiązki, ale jest cały czas ich podmiotem. Przy kontynuacji nie ma więc poprzednika i następcy prawnego, nadal istnieje ta sama spółka, tyle że w zmienionej formie.


Gazeta Prawna 2015-07-20