Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Jak ustalić, kiedy sporządzić dokumentację podatkową

27 lipca 2015 r.

Rozmowa z Martyną Ciukszą, ekspertem podatkowym w ABC Tax Sp. z o.o. Podatnicy zawierający transakcje z podmiotami powiązanymi powinni sporządzać dokumentację podatkową, jeśli wartość tych transakcji przekracza dozwolone progi.

Okazuje się jednak, że weryfikacja, czy dany próg został przekroczony, sprawia podatnikom wiele kłopotów. Dlaczego?

Artykuł 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wskazuje, że podatnik jest zobowiązany do sporządzenia dokumentacji podatkowej, gdy zawiera z podmiotem powiązanym transakcje, których łączna kwota wynikająca z umowy lub rzeczywiście zapłacona w roku podatkowym łączna kwota wymagalnych świadczeń przekracza określony w ustawie limit.

W przypadku transakcji towarowych (tj. zakupu lub sprzedaży wyrobów czy towarów) przepis ten raczej nie budzi wątpliwości. Określony w ustawie limit wynosi 50 000 (względnie 100 000) euro, a dokonując analizy, czy powstaje obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej, co do zasady sumuje się wartość sprzedaży towarów (lub ich zakupu) z danym podmiotem powiązanym.


Ewa Ciechanowska, Gazeta Prawna 2015-07-20