Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Kwota wolna wyższa, ale bez przesady

27 lipca 2015 r.

Kwota wolna od podatku w Polsce od wielu lat nie ulega znacznym zmianom. Od 7 lat wynosi 3091 zł. Ostatni raz zwiększono ją w 2008 roku. Podwyżka wyniosła wtedy... 2 zł. Podkreślenia wymaga również to, że w momencie, gdy wprowadzano do polskiego systemu podatkowego kwotę wolną od podatku, wynosiła wówczas trzykrotność płacy minimalnej. Dziś nie osiąga nawet dwukrotności, bo w 2015 r. płaca minimalna wynosi 1750 zł.

Problemem polskiej kwoty wolnej jest to, że przez ostatnie 23 lata była to wartość abstrakcyjna, nieodnosząca się do rzeczywistych zarobków społeczeństwa. W przeciwieństwie do innych wskaźników przy jej obliczaniu nie brano pod uwagę m.in. średniego/minimalnego wynagrodzenia brutto. W konsekwencji nie była podnoszona stopniowo, tak jak miało to miejsce w innych krajach Unii Europejskiej. Takie działania doprowadziły do sytuacji, którą mamy obecnie, tj. kwota wolna to wartość, która ma się nijak do potrzeb podatników.

Realizacja obietnic zwiększenia kwoty wolnej do 8000 zł może się mimo wszystko odbić negatywnie na podatnikach. Jak szacują specjaliści, nagłe podniesienie kwoty wolnej do tak wysokiego poziomu będzie oznaczało dla budżetu państwa wydatek ponad 20 mld zł. Pytanie – skąd państwo weźmie na ten cel środki. Odpowiedź jest zaskakująco prosta – poprzez zwiększenie poziomu innych danin publicznych.


Mateusz Wąsik, Gazeta Prawna 2015-07-20