Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Jak w fakturze końcowej rozliczyć VAT od zaliczki

27 lipca 2015 r.

Co do zasady jeżeli podatnik otrzyma całość lub część zapłaty przed dokonaniem dostawy towaru czy wykonaniem usługi, powoduje to powstanie obowiązku podatkowego oraz konieczność wystawienia faktury dokumentującej otrzymaną wpłatę.

Podatnik otrzymał od kontrahenta przedpłatę, a księgowość wystawiła fakturę zaliczkową. Po dostarczeniu towaru wystawiana była faktura końcowa na całą wartość towaru. Po kontroli urząd skarbowy kazał podatnikowi płacić dwa razy VAT, najpierw od zaliczki, a później od faktury końcowej. Czy tak można? Co powinien teraz zrobić podatnik?

Urząd kontroli skarbowej miał w tym przypadku rację. Jak bowiem zostało wskazane, najpierw wystawiono fakturę zaliczkową, a później fakturę końcową na całą wartość sprzedanego towaru. W tym stanie faktycznym należało fakturę końcową pomniejszyć o wartość dokonanej przedpłaty wykazanej w fakturze zaliczkowej.

W praktyce przyjmuje się, że w fakturze wystawianej po wydaniu towaru lub wykonaniu usługi sumę wartości towarów lub usług pomniejsza się o wartość otrzymanych części zapłaty, a kwotę podatku pomniejsza się o sumę kwot podatku wykazanego w fakturach dokumentujących otrzymanie części zapłaty


Krzysztof Biernacki, Gazeta Prawna 2015-07-20