Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Złożenie zażalenia może pomóc w uzyskaniu interpretacji indywidualnej

27 lipca 2015 r.

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw zakłada wprowadzenie w art. 14b nowego paragrafu 5a. Ma on pozwalać organowi podatkowemu na odsyłanie podatnika wnioskującego o wydanie interpretacji indywidualnej do określonej interpretacji ogólnej.

Przyjęte rozwiązanie może doprowadzić w praktyce do zmniejszenia liczby wydawanych interpretacji indywidualnych. Należy jednak podkreślić, że celem wprowadzenia tego przepisu było osiągnięcie stanu, w którym interpretacje indywidualne nie będą odbiegały od stanowiska przedstawionego w interpretacjach ogólnych.

W takiej sytuacji organ podatkowy wprawdzie odmówi wydania interpretacji indywidualnej, niemniej jednak wskaże na interpretację ogólną, która ma zastosowanie w danej sytuacji. W konsekwencji zastosowanie się przez wnioskodawcę do interpretacji ogólnej będzie objęte ochroną prawną, która zabezpieczy podatnika przed obowiązkiem zapłaty podatku, odsetkami i która będzie wykluczała możliwość pociągnięcia go do odpowiedzialności karnej skarbowej.


Radosław Baraniewicz, Gazeta Prawna 2015-07-20