Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Wynajmujący nieruchomość może się zarejestrować, ale nie musi

27 lipca 2015 r.

Zagraniczny podatnik świadczący usługi najmu w Polsce nie zawsze ma obowiązek zgłoszenia do celów VAT. Decyduje o tym m.in. status najemcy

Coraz częściej występują sytuacje, gdy osoby mające stałe miejsce zamieszkania poza Polską wynajmują własne nieruchomości położone w naszym kraju. Dotyczy to zarówno mieszkań pozostawionych przez wyjeżdżających na stałe za granicę (zmiana miejsca zamieszkania powoduje również zmianę ich rezydencji podatkowej), jak i nieruchomości nabywanych w Polsce przez podmioty zagraniczne w celach inwestycyjnych.

Zależnie od okoliczności właściciele nieruchomości mają obowiązek lub prawo rejestracji dla celów VAT w Polsce.


Tomasz Myślikowski, Gazeta Prawna 2015-07-20