Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

To, gdzie są wykonywane usługi dla podatników, ma znaczenie

27 lipca 2015 r.

Przepisy o VAT przewidują w takim przypadku szczególne sposoby ustalania miejsca świadczenia. Najczęściej, chociaż nie zawsze, bierzemy pod uwagę siedzibę działalności gospodarczej nabywcy. Odrębne zasady dotyczą m.in. nieruchomości, turystyki, wstępu na imprezy, transportu

Ogólne zasady ustalania miejsca świadczenia usług na rzecz podatników określa art. 28b ustawy o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT). Przepisy te mają zastosowanie, jeżeli dla danej usługi miejsca świadczenia nie ustala się w sposób szczególny określony w art. 28e, art. 28f ust. 1 i 1a, art. 28g ust. 1, art. 28i, art. 28j ust. 1 i 2 oraz art. 28n ustawy o VAT.

W praktyce pojawiają się niekiedy wątpliwości, czy miejsce świadczenia niektórych rodzajów usług na rzecz podatników należy ustalać na zasadach ogólnych, czy w sposób szczególny. Kilka z tych wątpliwości rozwiewają art. 26–29 unijnego rozporządzenia wykonawczego 282/2011, które określa cztery rodzaje usług, dla których miejsce świadczenia należy ustalać na zasadach ogólnych. Są to:

- transakcje, w związku z którymi podmiot przyznaje podatnikom prawa do telewizyjnych transmisji meczów piłki nożnej przez ten podmiot (zob. art. 26 rozporządzenia 282/2011),

- świadczenie usług polegających na ubieganiu się o zwrot lub otrzymywaniu zwrotów podatku na podstawie przepisów o zwrocie podatku podatnikom z innych państw członkowskich (zob. art. 27 rozporządzenia 282/2011),

- kompleksowe usługi świadczone w związku z organizacją pogrzebu (zob. art. 28 rozporządzenia 282/2011).


Tomasz Krywan, Gazeta Prawna 2015-07-20