Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Ważny interes podatnika nie dla krętaczy

20 lipca 2015 r.

Nie można przyznać ulgi w spłacie zaległości podatnikowi, który świadomie unika regulowania danin. Nawet jeśli konsekwencje tego mieliby ponieść wierzyciele – orzekł NSA

Sąd wyjaśnił, że w tym wypadku nie można mówić o ważnym interesie podatnika. Ma on miejsce wtedy, gdy z powodu nadzwyczajnych, losowych przypadków podatnik nie jest w stanie uregulować zaległości, a nie gdy są one konsekwencją jego niepoprawnego, a tym bardziej świadomego działania.

Zasady przyznawania ulg podatnikom określa art. 67a par. 1 pkt 3 ordynacji podatkowej. Wynika z niego, że na wniosek podatnika, w przypadkach uzasadnionych jego ważnym interesem lub interesem publicznym, organ podatkowy może zastosować jedną z ulg w spłacie zobowiązania podatkowego, a nawet to zobowiązanie umorzyć.


Katarzyna Rosik, Gazeta Prawna 2015-07-16