Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Nie można odliczyć polisy na wypadek utraty zdrowia

20 lipca 2015 r.

Ubezpieczenie na wypadek niezdolności do pracy nie jest kosztem uzyskania przychodu. To wydatek osobisty, a nie firmowy – orzekł bydgoski WSA.

Chodziło o ortopedę, który prowadzi własny gabinet i planował wykupić ubezpieczenie z tytułu trwałej bądź okresowej niezdolności do pracy. Gwarantowało ono nie tylko jednorazowe świadczenie z tytułu śmierci lub utraty zdrowia, ale także stałą, miesięczną rentę, która rekompensowałaby mu utracone dochody.

Lekarz był przekonany, że będzie mógł zaliczyć składkę do kosztów podatkowych. Argumentował, że w ten sposób zabezpiecza źródło swojego przychodu. Dzięki pieniądzom z ubezpieczenia będzie mógł pokryć koszty prowadzenia gabinetu.


Mariusz Szulc, 2015-07-16