Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Zwolnienie dla dywidend zależy od wymiany informacji

20 lipca 2015 r.

Polska miała prawo do końca 2011 r. pobierać CIT od dywidend wypłacanych do Szwajcarii – potwierdził NSA.

Chodziło o spółkę, która domagała się zwrotu nadpłaty podatku za 2011 r. od dywidendy. Twierdziła, że jako rezydent Szwajcarii miała prawo do zwolnienia na podstawie art. 22 ust. 4, ust. 4a, ust. 4c pkt 2, ust. 6 ustawy o CIT. Fiskus stwierdził jednak, że obowiązująca w 2011 r. polsko-szwajcarska konwencja w sprawie unikania podwójnego opodatkowania nie przewidywała możliwości wymiany informacji podatkowej. Nie był więc spełniony wymóg, o którym mowa w art. 22b.

Tego samego zdania był Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu. Potwierdził, że do 2012 r. konwencja ze Szwajcarią nie przewidywała możliwości wymiany informacji podatkowych. Do końca 2011 r. polskie organy podatkowe nie miały więc możliwości weryfikowania informacji dostarczonych przez spółkę ze Szwajcarii. Zmieniło się to dopiero na skutek podpisania protokołu do konwencji.


Katarzyna Jędrzejewska, Katarzyna Bajak, Gazeta Prawna 2015-07-16