Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Nie każdy najem to usługa kompleksowa

20 lipca 2015 r.

Jeśli najemca może decydować o zużyciu wody czy energii, przemawia to za odrębnością świadczeń – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.

W praktyce problem dotyczy jedynie dostawy wody i odbioru ścieków, bo są one objęte preferencyjną stawką 8 proc. VAT. Przy wywozie śmieci najemca nie ma możliwości wyboru odbiorcy, dlatego refaktura powinna być z taką samą stawką jak najem, czyli 23 proc. Tak orzekł niedawno NSA w wyroku z 10 lipca 2015 r. (sygn. akt I FSK 944/15).

Sprawa rozpatrywana przez warszawski WSA dotyczyła spółki, która wynajmowała lokale użytkowe. Sądziła, że czynsz powinien być opodatkowany według stawki 23 proc., zaś opłaty za media powinny być refakturowane zgodnie ze stawką właściwą dla danej usługi, wynikającą z faktury od dostawcy mediów. Woda, odbiór ścieków i wywóz śmieci powinny być więc objęte stawką 8 proc., a energia elektryczna i c.o. – 23 proc.


Katarzyna Bajak, Gazeta Prawna 2015-07-16