Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Nowe zasady opodatkowania nieruchomości od komornika

20 lipca 2015 r.

Kupujący mieszkanie lub dom na licytacji zapłaci od 2016 r. 2 proc. podatku od czynności cywilnoprawnych. Nowelizacja czeka już tylko na podpis prezydenta

Ustawa z 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw, która ma wejść w życie 1 stycznia 2016 r., uchyla art. 2 pkt 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz.U. z 2015 poz. 626 ze zm.),. Zgodnie z nim nie podlegają PCC umowy sprzedaży rzeczy w postępowaniu egzekucyjnym lub upadłościowym.

Powodem tej zmiany – jak czytamy w uzasadnieniu projektu – miało być to, że w aktualnym stanie prawnym podatnikiem PCC z tytułu umowy sprzedaży jest kupujący, a zatem ani dłużnik, ani podmiot upadły. Nie ma więc uzasadnienia, żeby utrzymywać dzisiejsze wyłączenie.

Nie w każdym przypadku, nawet na gruncie nowych przepisów, powstanie obowiązek podatkowy w PCC. Zgodnie bowiem z nowym brzmieniem art. 2 pkt 4 lit a ustawy nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany, w zakresie, w jakim są opodatkowane podatkiem od towarów i usług. Jeżeli zatem sprzedaż nieruchomości będzie opodatkowana VAT, wówczas kupujący nie będzie zobowiązany do zapłaty PCC.


Agata Paul, Gazeta Prawna 2015-07-13