Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Wywóz śmieci zawsze z 23-proc. VAT

20 lipca 2015 r.

Obecnie nie ma możliwości, aby najemcy wybierali sobie, kto będzie odbierał śmieci. Dlatego wywóz nieczystości jest opodatkowany tak jak najem, czyli według stawki podstawowej

Piątkowe rozstrzygnięcie Naczelnego Sądu Administracyjnego to pierwszy wyrok po orzeczeniu Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie najmu i refakturowania mediów (z 16 kwietnia 2015 r. w sprawie C-42/14 Wojskowa Agencja Mieszkaniowa). Dotyczył tego samego problemu, który stał się przyczyną pytania skierowanego do Trybunału Sprawiedliwosci Unii Europejskiej.

Trybunał wskazał, że dostawę prądu, ciepła, wody i wywóz nieczystości można – po spełnieniu określonych warunków – opodatkować odrębnie od najmu mieszkania lub lokalu. W praktyce ma to znaczenie dla dostawy wody i wywozu śmieci, bo tylko one są objęte preferencyjną stawką 8 proc.

NSA rozstrzygnął w piątek, w jakich konkretnie sytuacjach wynajmujący może te świadczenia traktować odrębnie od najmu i w konsekwencji refakturować je na najemcę z niższą stawką podatku.

Sędzia Roman Wiatrowski wyjaśnił, że zgodnie z wyrokiem TSUE należy rozgraniczyć sytuację, gdy najemca może wybrać dostawców mediów, od tej, gdy najem i świadczenia są tak połączone, że ich rozdzielenie byłoby sztuczne. W tym ostatnim przypadku, np. gdy jest to krótkotrwały najem, mamy do czynienia z jednym świadczeniem. Media należy więc opodatkować według stawki właściwej dla najmu (23 proc).


Łukasz Zalewski, Gazeta Prawna 2015-07-13