Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Od wyceny nieruchomości zależy ewidencja kosztu jej zbycia

20 lipca 2015 r.

Jak wykazać w księgach rachunkowych sprzedaż nieruchomości zaliczonej do inwestycji? Czy przychód ze sprzedaży zalicza się do przychodów finansowych?

Nieruchomości inwestycyjne to aktywa posiadane przez jednostkę w celu osiągnięcia z nich korzyści ekonomicznych wynikających przede wszystkim z przyrostu wartości tych aktywów. Chodzi tutaj o te nieruchomości, które nie są użytkowane przez jednostkę, lecz są przez nią posiadane w celu osiągnięcia korzyści.


Anna Michalak, Gazeta Prawna 2015-07-13