Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Fiskus nie pozwala odliczać VAT ze skanów faktur

20 lipca 2015 r.

Przydałaby się interwencja ministra finansów, bo takie praktyki są sprzeczne z interpretacjami. Warto iść do sądu, wygrana jest pewna

W trakcie prowadzonych w firmach kontroli podatkowych często się zdarza, że urzędnicy fiskusa odmawiają podatnikom prawa do odliczenia VAT na podstawie skanów faktur tradycyjnych (papierowych). Używają wówczas argumentu, że „ustawodawca nie wspomina w przepisach (tj. art. 86 ust. 10 i 11 ustawy o VAT – przyp. własny) o prawie do odliczenia z kserokopii faktury”. Sprawa jest o tyle dziwna, że od co najmniej dwóch lat wydawane przez organy skarbowe interpretacje indywidualne są korzystne dla podatników w tym zakresie. Sprawdźmy więc, co mówią przepisy i co powinni zrobić podatnicy, u których w ramach ustaleń pokontrolnych urzędnicy zakwestionują prawo do odliczania VAT ze skanów faktur.

Jak przechowywać dokumenty

Od 1 stycznia 2014 r. ustawa o VAT pozwala na przechowywanie faktur zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej (np. w formie zapisu elektronicznego na elektronicznych nośnikach danych). Trzeba tylko pamiętać, że sposób ten ma zapewniać przechowywanie faktur w podziale na okresy rozliczeniowe w sposób zapewniający ich łatwe odszukanie oraz gwarantujący autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność od momentu ich wystawienia lub otrzymania do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

Co ważne, przedsiębiorca musi także zapewnić odpowiednim organom, na ich żądanie, bezzwłoczny dostęp do faktur, a w przypadku faktur przechowywanych w formie elektronicznej – również bezzwłoczny ich pobór i przetwarzanie danych w nich zawartych. W przypadku przechowywania faktur poza Polską podatnik musi, za pomocą środków elektronicznych, zapewnić dostęp online do tych dokumentów. Jeśli zatem podatnik zamierza prowadzić procedurę mieszaną przechowywania faktur (elektroniczną i papierową), która będzie spełniać warunki określone w art. 106m ustawy o VAT w zakresie autentyczności pochodzenia, integralności treści, czytelności faktur i pozwoli na ich odszukanie oraz bezzwłoczny dostęp do nich – będzie postępował prawidłowo. A skoro tak, to będzie mógł jednocześnie skorzystać z prawa do odliczenia VAT. Takie stanowisko zaprezentowali w interpretacjach indywidualnych dyrektorzy kilku izb skarbowych.


Marcin Kaczanowicz, Gazeta Prawna 2015-07-13