Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Wysokość odsetek od grudniowej zaliczki zależy od terminu złożenia zeznania

20 lipca 2015 r.

Spóźnienie się z zapłatą o dzień może oznaczać naliczanie karnej opłaty do końca kwietnia. Na przelewie warto zaznaczyć, jakiej należności on dotyczy

Zaliczki miesięczne na podatek dochodowy, m.in. z działalności gospodarczej, wpłaca się do urzędu skarbowego w terminie do 20. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni (por. art. 44 ust. 6 ustawy o PIT). Zaliczkę na podatek za ostatni miesiąc roku podatkowego, czyli za grudzień, przedsiębiorca wpłaca w terminie do 20 stycznia następnego roku podatkowego. Warto zwrócić uwagę na to, że przedsiębiorca nie wpłaca zaliczki za grudzień, jeżeli przed upływem terminu do jej wpłaty, a więc przed 20 stycznia, złoży w urzędzie skarbowym roczne zeznanie podatkowe i jednocześnie dokona zapłaty podatku na zasadach określonych w art. 45 ustawy o PIT, a więc do 30 kwietnia 2015 r., za rok podatkowy 2014.


Krzysztof Żukowski, Lidia Rubińska, Gazeta Prawna 2015-07-13