Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Przy zakupach laptopów warto podpisać umowę ramową

20 lipca 2015 r.

Podkreślić trzeba, że o ile w przypadku sprzętu nabywanego na potrzeby własne spółki i dla odsprzedaży zakupy dokonywane są przez dział IT, a czasami nawet przez pracowników oddziałów (są to pracownicy pionu handlowego), o tyle tablety na potrzeby wytworzenia produktu nabywa dział zaopatrzenia produkcji. W tym drugim przypadku, tj. przy zaopatrzeniu produkcyjnym, zawarta jest umowa, która precyzuje warunki dostaw, wymagania sprzętowe, wymagania co do wgranego oprogramowania sterującego (dostarczanego przez spółkę jako zamawiającego) i w ramach takiej umowy składane są konkretne zamówienia na sprzęt. 

OPIS SYTUACJI: Spółka prowadzi działalność produkcyjną w grupie firm. Zatrudniając kilkaset osób, w tym pracowników w terenie (handlowców), nabywa dużą ilość sprzętu elektronicznego, współpracując w tym zakresie z dwoma dostawcami. Ze względu na wynegocjowane z dostawcami warunki spółka nabywa również sprzęt dla swoich spółek córek, tzn. po jego nabyciu odsprzedaje go do spółki docelowej. Niekiedy zamówiony sprzęt jest bezpośrednio dostarczany do spółki docelowej.

Takim procesem nabywania sprzętu na własne potrzeby spółki oraz nabywania na potrzeby odsprzedaży do spółki córki objęty jest cały sprzęt elektroniczny, a w zasadzie informatyczny, tj. komputery, w tym komputery przenośne, serwery, drukarki, skanery, monitory, myszki, przewody, tonery do drukarek itd.


Radosław Kowalski, Gazeta Prawna 2015-07-13