Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

IS w Katowicach o rozliczeniu operacji w prywatnej klinice

20 lipca 2015 r.

TEZA: Wydatków na zabieg operacyjny, który nie jest zabiegiem usprawniającym, nie można odliczyć od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej.

TEZA: Wydatków na zabieg operacyjny, który nie jest zabiegiem usprawniającym, nie można odliczyć od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej.

Nr IBPBII/1/4511-232/15/MZ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA DYREKTORA IZBY SKARBOWEJ

z 24 czerwca 2015 r.

PROBLEM

Podatniczka jest osobą o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Uzyskuje dochody z tytułu emerytury i najmu lokalu. W 2012 r. przebywała na leczeniu szpitalnym na oddziale rehabilitacyjnym w związku z postępującą chorobą zwyrodnieniową kręgosłupa, stawów biodrowych i kolanowych. Od 2013 r. pobyty w sanatorium przestały przynosić oczekiwaną poprawę stanu zdrowia. Lekarz prowadzący zalecił przeprowadzenie operacji wszczepienia endoprotezy. Z uwagi na długi okres oczekiwania (do 2017 roku) na operację w ramach systemu Narodowego Funduszu Zdrowia podatniczka zdecydowała się w październiku 2014 r. na przeprowadzenie zabiegu w prywatnej klinice.

Wskazała, że wydatek dotyczy wszczepienia endoprotezy, został poniesiony z tytułu zabiegu rehabilitacyjnego. Podatniczka ma fakturę wystawioną na nią, która obejmuje łączny koszt całego zabiegu, bez wyszczególnienia kosztu endoprotezy.

Czy wydatek na zabieg wszczepienia endoprotezy stawu biodrowego i zakupu tej endoprotezy jest wydatkiem ponoszonym w celach rehabilitacyjnych?

ODPOWIEDŹ IZBY

Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) podstawę obliczenia podatku z zastrzeżeniem art. 29–30c oraz art. 30e, stanowi dochód, po odliczeniu kwot wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesionych w roku podatkowym przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne.


Ewa Ciechanowska, Gazeta Prawna 2015-07-13