Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Zamiast świadczenia urlopowego premia wakacyjna

13 lipca 2015 r.

Pracodawca, który zrezygnował z funduszu socjalnego, może przyznać załodze inne gratyfikacje, np. na podstawie regulaminu wynagradzania. Wtedy jednak musi pamiętać, aby odprowadzić od nich składki ZUS.

Pracodawca, który zrezygnował z funduszu socjalnego, może przyznać załodze inne gratyfikacje, np. na podstawie regulaminu wynagradzania. Wtedy jednak musi pamiętać, aby odprowadzić od nich składki ZUS.

Jakiś czas temu pracodawca zlikwidował zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Nastąpił podział przedsiębiorstwa i w części firmy, w której pracuję, pozostało około 25 pracowników na pełnych etatach. Po podziale firmy właściciel zaproponował, że zamiast świadczeń z funduszu socjalnego raz w roku będzie nam wypłacał premię wakacyjną (po wykorzystaniu ciągiem dwóch tygodni urlopu wypoczynkowego). Czy jest to zgodne z prawem?

W podanym stanie faktycznym – przy założeniu rezygnacji z funduszu – przepisy ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (dalej: ustawa o z.f.ś.s.) nie przewidują możliwości wypłacania pracownikom świadczenia urlopowego w rozumieniu tej ustawy z uwagi na to, że pracodawca zatrudnia 25 pracowników. Nie wyklucza to jednak ujęcia tego świadczenia np. w regulaminie wynagradzania, z tym że wówczas takie świadczenia podlegać będą obowiązkowi w zakresie odprowadzenia składek ZUS.

Wspomniane świadczenie – w rozumieniu ustawy o z.f.ś.s. – mogą wypłacać tylko pracodawcy niepubliczni zatrudniający według stanu na 1 stycznia danego roku mniej niż 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, którzy zrezygnowali z tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.


Marcin Pagórek, Gazeta Prawna 2015-07-09