Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Kiedy pracodawca dostanie dofinansowanie z PFRON

13 lipca 2015 r.

Pracownik uzyskał pierwsze orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w trakcie zatrudnienia (w czerwcu 2015 r.), a zatrudniamy go od 2012 r. Czy możemy uzyskać dofinansowanie do wynagrodzeń z PFRON na tego pracownika?

Obecnie pracodawcy muszą wstrzymać się z wnioskami o dofinansowanie na pracowników, którzy uzyskali niepełnosprawność w trakcie zatrudnienia, aby nie narażać się na ewentualny zwrot uzyskanego dofinansowania.

Prawo dofinansowania na danego pracownika zależy od spełnienia efektu zachęty. Może być on wykazany na dwa sposoby:
  • metodą ilościową – na podstawie art. 26b ust. 4 i 6 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (dalej: ustawa o rehabilitacji) – poprzez wykazanie wzrostu zatrudnienia ogółem w miesiącu podjęcia zatrudnienia przez nowego pracownika niepełnosprawnego, na którego pracodawca zamierza pobierać dofinansowanie;
  • metodą jakościową – poprzez wykazanie, że nowy pracownik niepełnosprawny podjął pracę na wakacie zwolnionym w warunkach określonych w art. 26b ust. 4 pkt 1–6 i ust. 5 ustawy o rehabilitacji.

Mateusz Brząkowski, Gazeta Prawna 2015-07-09