Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Jak rozliczać najem nieruchomości?

13 lipca 2015 r.

Najważniejsze jest ustalenie, czy robimy to w ramach działalności gospodarczej, czy prywatnie. Jako formę opodatkowania można wybrać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, z niską 8,5-proc. stawką, lecz trzeba być ostrożnym, bo nie zawsze się to opłaca.

Podatnik, osoba fizyczna, która wykorzystuje składniki swojego majątku (w tym nieruchomości) w celach zarobkowych, oddając je w używanie podmiotom trzecim w zamian za wynagrodzenie, uzyskuje przychód podatkowy.

Tak jak w wielu innych przypadkach, tak i w tym dla dokonania prawidłowego rozliczenia podatkowego niezbędne jest umiejscowienie uzyskanego przychodu w odpowiednim źródle (przychodów). Alokacja taka powinna być dokonana przez samego podatnika.

Świadoma decyzja

Mimo normatywnego charakteru podatków i dość restrykcyjnego przyporządkowywania przychodów do konkretnych źródeł przez samego ustawodawcę przychody osiągane przez osobę fizyczną w związku z wynajmem rzeczy mogą być umiejscowione w źródle:
  • najem, podnajem itp., lub
  • pozarolnicza działalność gospodarcza.
Co ważne, to sami podatnicy kreują okoliczności, które przesądzają o alokacji przychodu, a w efekcie o zasadach jego rozliczenia, a nawet o rodzaju płaconego podatku.


Radosław Kowalski, Gazeta Prawna 2015-07-06