Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Unijna lista już straszy podatkowe raje

13 lipca 2015 r.

Wspólny unijny wykaz terytoriów i krajów stosujących szkodliwą konkurencję fiskalną nie ma znaczenia dla polskich podatników – informuje Ministerstwo Finansów, odpowiadając na pytanie DGP. Dla nas ciągle obowiązująca jest treść polskich rozporządzeń

Unijna lista rajów podatkowych została opublikowana 17 czerwca 2015 r. jako jeden z elementów przyjętej wtedy strategii reformy systemu opodatkowania CIT. Dokument zawiera 30 pozycji (docelowo może być więcej) i ma być co roku aktualizowany. Jak wyjaśnia biuro prasowe KE, jest to kompilacja danych, które znajdują się na poszczególnych listach państw członkowskich.


Mariusz Szulc, Gazeta Prawna 2015-07-07