Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Nawet zaewidencjonowany grunt można sprzedać prywatnie

13 lipca 2015 r.

Sprzedaż środka trwałego ujętego w ewidencji jest przychodem z firmy tylko wtedy, gdy majątek był faktycznie wykorzystywany na potrzeby działalności gospodarczej

Wyrok NSA, choć dotyczył stanu prawnego sprzed 2015 r., jest aktualny. Zmiana, która weszła w życie 1 stycznia, miała bowiem jedynie zapobiec unikaniu opodatkowania poprzez nieewidencjonowanie środków trwałych wykorzystywanych do działalności gospodarczej.

W tej sprawie jednak podatnik wprowadził grunt do ewidencji, natomiast nie wykorzystywał go na potrzeby działalności gospodarczej ani nie oddał w najem, dzierżawę ani leasing. Po kilku latach postanowił go sprzedać.

Spór z dyrektorem Izby Skarbowej w Poznaniu dotyczył tego, czy samo ujęcie gruntu w ewidencji środków trwałych powoduje, że przychód z jego sprzedaży należy zakwalifikować do przychodów z działalności gospodarczej.


Patrycja Dudek, Gazeta Prawna 2015-07-09