Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Podatek od nieruchomości: Transformator nie jest w żaden sposób podobny do budowli

13 lipca 2015 r.

Transformatory stanowiące część sieci elektroenergetycznej nie są objęte podatkiem od nieruchomości – orzekł SA.

Chodziło o spółkę, która domagała się zwrotu nadpłaty podatku. Tłumaczyła, że błędnie doliczyła wartość transformatorów znajdujących się na słupach energetycznych lub na fundamentach. Tymczasem nie stanowią one budowli w świetle art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Innego zdania był prezydent miasta. Stwierdził, że transformatory są budowlami opodatkowanymi według stawki 2 proc. ich wartości, i to nie tylko dlatego, że są wprost wymienione w art. 3 pkt 3 prawa budowlanego (do którego odsyła ustawa o podatkach i opłatach lokalnych) jako wolnostojące urządzenia techniczne oraz nieodzowne i integralne elementy sieci elektroenergetycznej. Przede wszystkim są one obiektami budowlanymi w rozumieniu art. 3 pkt 1 lit. b prawa budowlanego. Zatem zarówno transformatory słupowe, jak i posadowione na żelbetowych fundamentach stanowią wraz z tymi fundamentami całość techniczno-użytkową sieci elektroenergetycznej – stwierdził prezydent miasta.

Po bezskutecznym odwołaniu do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi spółka wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi. Argumentowała, że transformatory nie stanowią całości techniczno-użytkowej, bo można je bez uszczerbku dla budowli wymieniać na inne, zamieniać, wymontowywać, zastępować innymi urządzeniami, zmieniać ich parametry techniczne.


Katarzyna Rosik, Gazeta Prawna 2015-07-09