Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Zwolnieni grupowo mają pierwszeństwo w zatrudnieniu przez 15 miesięcy od rozwiązania z nimi umów

29 czerwca 2015 r.

W pewnej firmie operatorzy urządzeń specjalnych otrzymali wypowiedzenia umów w ramach zwolnień grupowych na podstawie porozumienia zawartego między pracodawcą a przedstawicielami związków zawodowych.

TEZA: Niewykonanie przez pracodawcę obowiązku ponownego zatrudnienia pracownika (art. 9 ustawy z 13 marca 2003 r. o zwolnieniach grupowych) uzasadnia roszczenia o nawiązanie stosunku pracy oraz o odszkodowanie na podstawie art. 471 kodeksu cywilnego w związku z art. 300 kodeksu pracy. Roszczenie o odszkodowanie przysługuje niezależnie od wygaśnięcia roszczenia o nawiązanie stosunku pracy ze względu na niezachowanie terminu z art. 264 § 3 kodeksu pracy.


Łukasz Prasołek, Gazeta Prawna 2015-06-25