Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Korekty przy rozliczaniu prywatnego użytkowania firmowego auta można uniknąć

29 czerwca 2015 r.

Na miesięczny przychód składają się wszystkie przychody uzyskane w ciągu miesiąca. Wypłaty pieniężne stanowią przychód miesiąca, w którym pracownik je otrzymał lub miał je postawione do dyspozycji. Natomiast świadczenia w naturze i inne nieodpłatne stają się przychodem w miesiącu otrzymania.

Od 1 czerwca 2015 r. pracownik może korzystać prywatnie z samochodu służbowego o pojemności powyżej 1600 cm sześc. Paliwo na swoje potrzeby kupuje sam.

Kiedy ustalić moment uzyskania przychodu z tego tytułu, a tym samym kiedy pobrać zaliczkę i odprowadzić ją do urzędu skarbowego, jeśli wynagrodzenia są płatne 10. dnia następnego miesiąca? Czy można cały przychód rozliczyć 10 lipca? Jak postąpić ze składkami na ZUS? Wynagrodzenie pracownika wynosi 5000 zł.

ODPOWIEDŹ

W DGP nr 44/2015 (tygodnik Kadry i Płace, s. C5) omówiony został jeden ze sposobów rozliczenia prywatnego użytku służbowego auta w przypadku, kiedy wynagrodzenie wypłacane jest w następnym miesiącu. Autorka wskazała, że możliwym rozwiązaniem jest doliczenie w dacie wypłaty wynagrodzenia (tj. 10. dnia miesiąca) pełnej kwoty potencjalnego przychodu z tytułu wykorzystywania w marcu samochodu służbowego na prywatne potrzeby zatrudnionego (250 lub 400 zł), a następnie w ostatnim dniu miesiąca dokonanie ewentualnej korekty, gdyby się okazało, że pracownik wykorzystywał samochód służbowy w celach prywatnych tylko przez część miesiąca. W praktyce jednak taki sposób rozliczeń powoduje, że nawet co miesiąc pracodawca musiałby korygować przychód. Wydaje się, że jest także prostsze rozwiązanie – zaliczkę na podatek oraz składki ZUS należne od świadczenia nieodpłatnego za czerwiec należy pobrać z dochodu pieniężnego wypłaconego 10 lipca.


Izabela Nowacka, Gazeta Prawna 2015-06-25