Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Zakaz konkurencji: praktyka do poprawy, a przepisy do uzupełnienia

29 czerwca 2015 r.

Dane kontaktowe dostawców i klientów, rozwiązania technologiczne i produkcyjne, umowy handlowe – to tylko przykłady informacji, które pracodawca musi ochronić, by zachować konkurencyjność na rynku. Niejednokrotnie się zdarza, że pracownik mający dostęp do takich informacji już w trakcie zatrudnienia bądź niezwłocznie po rozstaniu z pracodawcą zakłada konkurencyjny biznes lub pierwsze swoje kroki kieruje do konkurencji, ujawniając wiedzę zdobytą u pracodawcy. Przekłada się to zwykle na pogorszenie pozycji przedsiębiorcy, a w konsekwencji wymierne straty finansowe. Kodeks pracy (dalej: k.p.) w niewielkim stopniu określa możliwości zwalczania niepożądanych zachowań, ograniczając regulację do podstawowych kwestii. To z kolei w praktyce powoduje, że pracodawcy wprowadzają rozwiązania, które nie zawsze są zgodne z przepisami.


Łukasz Chruściel, Gazeta Prawna 2015-06-25