Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Sądy odmawiają ryczałtów za nocleg

29 czerwca 2015 r.

Głośna ubiegłoroczna uchwała Sądu Najwyższego (sygn. akt II PZP 1/14) o ryczałtach dla kierowców za nocleg w kabinie wprowadziła wiele niepokoju wśród przewoźników. Zaraz po jej wydaniu pojawiły się sygnały, że wielu z nich zakończy działalność, bo kwoty bieżących i zaległych ryczałtów są zbyt wysokie, szczególnie dla małych firm. Rzeczywiście takie wnioski można wywieść z pobieżnej lektury tezy uchwały Sądu Najwyższego. A takiej dokonuje niestety większość sądów, które, idąc po linii najmniejszego oporu, przyznają kierowcom ryczałty.


Gazeta Prawna 2015-06-25