Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Zgoda właściciela lokalu jest niezbędna do wniesienia prawa najmu jako aportu do spółki

29 czerwca 2015 r.

Nowy wspólnik spółki z o.o. chce wnieść w zamian za obejmowane udziały umowę najmu. Chodzi o prawo najmu nieruchomości, którą wynajmuje przez pięć lat. Czy jest to możliwe? Jak to zdarzenie ująć w księgach spółki otrzymującej taki aport?

Przywykliśmy do tego, że w zamian za udziały są wnoszone aktywa materialne lub finansowe (środki trwałe, towary, pieniądze) albo przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część. Tymczasem na podstawie analiz orzeczeń sądowych można stwierdzić, że także umowy najmu i dzierżawy posiadają zdolność aportową. Jednak zawsze należy przeanalizować konkretną sytuację i postanowienia umowy najmu lub dzierżawy oraz umowę spółki.


Katarzyna Trzpioła, Gazeta Prawna 2015-06-22