Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Rabat potransakcyjny można ująć w bieżących rozliczeniach

29 czerwca 2015 r.

W dzisiejszej rzeczywistości gospodarczej dla pozyskania kontrahentów firmy stosują różne instrumenty motywacyjne, takie jak bony rabatowe, premie, rabaty cenowe czy też premie pieniężne. Przedsiębiorca, który w ramach swojej działalności gospodarczej otrzyma bon rabatowy uprawniający do dokonania kolejnych zakupów po promocyjnych cenach, uzyskuje przychód podatkowy. Za przychód z działalności gospodarczej uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu m.in. wartości udzielonych bonifikat i skont. Ta sama zasada wynika z ustaw o CIT i PIT.

Trzeba się wtedy liczyć ze sporem z organem podatkowym. Dominuje bowiem stanowisko, że kwoty te pomniejszają koszty uzyskania wstecznie. Jednak niektóre sądy administracyjne ostatnio orzekają przeciwnie


Halina Zabrocka, Gazeta Prawna 2015-06-22