Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

VAT nie wymaga budynków i pracowników

29 czerwca 2015 r.

Stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej nie zależy od zaangażowania własnego zaplecza technicznego i personalnego – orzekł WSA w Warszawie.

Sprawa dotyczyła fińskiej spółki, która produkowała łodzie. Planowała rozpoczęcie działalności w Polsce. W tym celu zamierzała kupować komponenty niezbędne do produkcji, a wszelkie prace z tym związane powierzać tutejszemu kontrahentowi. Gotowe łodzie miały być przechowywane na placu składowym kontrahenta. Spółka zamierzała je sprzedawać w Polsce i za granicą. Podkreślała, że powierzone wykonawcy komponenty i wytworzone z nich gotowe łodzie będą zawsze jej własnością i prawo do dysponowania nimi jak właściciel nie będzie na żadnym etapie przenoszone na inny podmiot.

Spółka uważała, że nie będzie mieć stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Dlatego usługi świadczone na jej rzecz, takie jak transport, usługi tłumaczeń, będą opodatkowane w Finlandii – tam, gdzie znajduje się siedziba jej działalności gospodarczej.

Spółka wskazywała, że zgodnie z linią orzeczniczą Trybunału Sprawiedliwości UE, ze stałym miejscem prowadzenia działalności mamy do czynienia wtedy, gdy są spełnione łącznie następujące warunki: dane miejsce charakteryzuje się określonym poziomem stałości, prowadzona w nim działalność jest niezależna od głównej działalności prowadzonej przez dany podmiot, a także zgromadzono niezbędne zaplecze techniczne i ludzkie.


Katarzyna Bajak, Gazeta Prawna 2015-06-23