Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Podział majątku przesądza o kosztach

29 czerwca 2015 r.

Sprawa dotyczyła małżonka, który chciał podpisać z żoną intercyzę i podzielić wspólny majątek bez żadnych spłat ani dopłat. Na skutek tego podziału mężczyzna miał otrzymać w całości nieruchomość, a jego żona – inne składniki majątku.

Jeśli na skutek intercyzy małżonek otrzyma całą nieruchomość, to ma prawo potrącić wszystkie poniesione na nią wspólnie z żoną nakłady – orzekł NSA.

Sędzia Wojciech Stachurski wyjaśnił, że ponieważ trudno byłoby ustalić, jaki wkład finansowy w daną rzecz włożyło każde z małżonków w trakcie małżeństwa, koszty muszą iść za rzeczą.

Sprawa dotyczyła małżonka, który chciał podpisać z żoną intercyzę i podzielić wspólny majątek bez żadnych spłat ani dopłat. Na skutek tego podziału mężczyzna miał otrzymać w całości nieruchomość, a jego żona – inne składniki majątku. Po podziale mężczyzna chciał sprzedać budynek, a ponieważ było to przed upływem pięciu lat od nabycia, więc wiązało się z powstaniem przychodu. Jego wątpliwości dotyczyły tego, w jaki sposób ma obliczyć koszty uzyskania przychodu. Mężczyzna uważał, że skoro w całości otrzymał nieruchomość, to ma prawo uwzględnić w kosztach podatkowych wszystkie poniesione na nią wspólnie z żoną nakłady.

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu uważał inaczej. Stwierdził, że podatnik ma prawo uwzględnić tylko 50 proc. nakładów, bo taki był jego udział w majątku wspólnym.


Patrycja Dudek, Gazeta Prawna 2015-06-23