Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Nagrywanie w sieci to nie to samo co zwykła telewizja

29 czerwca 2015 r.

Chodziło o spółkę świadczącą usługi dostępu do płatnej telewizji cyfrowej. Dla uatrakcyjnienia oferty zamierzała ona wprowadzić usługi nagrywania w sieci (nPVR z ang. Network Personal Video Recorder).

Usługi nagrywania programów TV z możliwością ich późniejszego odtwarzania w dowolnym czasie nie są objęte preferencyjną stawką VAT – orzekł WSA w Warszawie.

Chodziło o spółkę świadczącą usługi dostępu do płatnej telewizji cyfrowej. Dla uatrakcyjnienia oferty zamierzała ona wprowadzić usługi nagrywania w sieci (nPVR z ang. Network Personal Video Recorder). Dzięki niej abonent może nagrywać programy emitowane w telewizji cyfrowej, a następnie przechowywać je w sieci, co daje mu stały do nich dostępzamierzała ona wprowadzić usługi nagrywania w sieci (nPVR z ang. Network Personal Video Recorder). Dzięki niej abonent może nagrywać programy emitowane w telewizji cyfrowej, a następnie przechowywać je w sieci, co daje mu stały do nich dostęp.

Spółka sądziła, że usługi nagrywania w sieci są objęte stawką 8 proc. Uważała, że mieszczą się one pod poz. 169 załącznika nr 3 do ustawy o VAT, gdzie jest mowa o usługach polegających na umożliwieniu odbioru programów telewizyjnych i radiowych w rozumieniu przepisów o radiofonii i telewizji za pomocą urządzeń odbiorczych. Wyłączone z tego są jednak usługi elektroniczne oraz polegające na wypożyczaniu filmów i audycji w wybranym przez korzystającego z usługi czasie.

Spółka twierdziła, że usługa nPVR, świadczona w ramach pakietu telewizji cyfrowej, przy wykorzystaniu tej samej infrastruktury telekomunikacyjnej, nie jest w żadnym stopniu ani usługą elektroniczną, ani usługą wypożyczania filmów. Tłumaczyła, że nagrane programy będą wierną kopią emitowanych programów w telewizji, co oznacza, że będą nagrywane z blokami reklamowymi. Przekonywała też, że usługa nagrywania w sieci nie jest usługą elektroniczną w rozumieniu art. 2 pkt 26 ustawy o VAT, bo jest świadczona w ramach sieci telewizji cyfrowej.


Katarzyna Rosik, Gazeta Prawna 2015-06-23