Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Zmiany w cenach transferowych dopiero od 2017 roku

29 czerwca 2015 r.

Ministerstwo Finansów zmodyfikowało także przepis nakazujący sporządzać analizy porównawcze.

Nowe przepisy w zakresie dokumentowania transakcji z podmiotami powiązanymi wejdą w życie rok później. MF uwzględniło część uwag, które przedsiębiorcy zgłosili do nowelizacji ustawy o PIT i CIT

Chodzi o projekt wdrażający przepisy unijnych dyrektyw w zakresie przepływu kapitałów, m.in. w postaci odsetek, dywidend i innych wypłat, między państwami unijnymi. Najważniejsze zmiany w stosunku do pierwotnego projektu dotyczą właśnie cen transferowych.


Mariusz Szulc, Gazeta Prawna 2015-06-24