Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Dla kogo preferencyjna stawka VAT? Będzie uchwała w sprawie podobieństwa produktów

29 czerwca 2015 r.

Siedmiu sędziów NSA odpowie, czy preferencyjna stawka VAT dotyczy wyłącznie tych towarów, które są wprost wymienione w załączniku do ustawy, czy można ją również stosować do towarów konkurencyjnych.

Pytanie, które zadał wczoraj zwykły skład NSA, dowodzi tego, że sądy administracyjne mają ogromny problem z badaniem podobieństwa produktów. Zobowiązał je do tego Trybunał Sprawiedliwości UE w wyroku z 11 września 2014 r. (sygn. akt C-219/13). Trybunał stwierdził wtedy, że to sądy krajowe muszą badać, czy w przekonaniu kupujących dwa różne produkty można uznać za podobne.

NSA uznał jednak, że problem wymaga głębszego zastanowienia: jak interpretować art. 41 ust. 2 i 2a ustawy VAT w związku z art. 217 konstytucji (który mówi, jakie elementy podatku powinny być określone wprost w ustawie). Czy aby ustalić katalog środków spożywczych, do których będzie miała zastosowanie obniżona stawka podatku, należy każdorazowo ustalać ich podobieństwo do produktów wprost wymienionych w załączniku nr 3 do tej ustawy? Czy wystarczające jest tylko wyliczenie w samym załączniku?

NSA dodał, że w tej sprawie rozbieżność stanowisk w Izbie Finansowej jest na tyle duża, że obecnie nie ma możliwości wystąpienia z pytaniem do Trybunału Sprawiedliwości UE. Dopiero ustalenie jednego, wspólnego stanowiska całej izby w tej kwestii w oparciu wyłącznie o przepisy ustawy o VAT oraz konstytucji pozwoli stwierdzić, czy w tej sprawie będą miały zastosowanie przepisy dyrektywy – stwierdził NSA.

Tym razem chodziło o spółkę będącą właścicielem sieci marketów spożywczych. Dla części sprzedawanych produktów spółka stosowała stawkę 23 proc., a dla tych, które zostały wprost wymienione w załączniku do ustawy – stawkę 8 proc., bądź jeszcze niższą – 5 proc.

Uważała jednak, że produkty rodzajowo podobne i konkurencyjne względem siebie powinny być opodatkowane jednakowo. Dlatego nie zgadzała się z objęciem owoców tropikalnych i podzwrotnikowych stawką 8 proc., podczas gdy owoce krajowe są sprzedawane ze stawką 5 proc. Ten sam problem miała z napojami owocowymi (objętymi stawką 23 proc.) i sokami z owoców i warzyw (5 proc.).


Katarzyna Jędrzejewska, Katarzyna Rosik, Gazeta Prawna 2015-06-24