Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Wniosek o zwrot nadpłaty po orzeczeniu trybunału można złożyć nawet po przedawnieniu

29 czerwca 2015 r.

Organy podatkowe twierdzą, że termin na złożenie wniosku, zarówno wznowieniowego, jak i o zwrot nadpłaty, jest ściśle powiązany z przedawnieniem zobowiązań

Wniosek o zwrot nadpłaty po orzeczeniu trybunału można złożyć nawet po przedawnieniu - przekonuje prof. Bogumił Brzeziński kierownik Katedry Prawa Finansów Publicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Katedry Prawa Finansowego Uniwersytetu Jagiellońskiego

Przepisy mówią o tym, że podatnik ma miesiąc po wejściu w życie wyroku TK lub publikacji sentencji orzeczenia TSUE na złożenie wniosku o wznowienie postępowania podatkowego lub trzy miesiące, jeśli sprawa zakończyła się już prawomocnym orzeczeniem. A ile czasu na złożenie wniosku o zwrot nadpłaty powstałej na skutek orzeczenia TK lub TSUE ma podatnik, u którego nie zostało wszczęte postępowanie podatkowe ani sądowoadministracyjne?

To dobre pytanie do tych, którzy twierdzą, że obowiązująca ordynacja podatkowa to świetna ustawa i szkoda czasu na jej rekonstrukcję. Co do meritum – żaden z tych terminów (a oba są moim zdaniem zdecydowanie zbyt krótkie) nie wchodzi w grę, gdy nie zostało wcześniej wszczęte postępowanie podatkowe czy też sądowoadministracyjne.


Katarzyna Jędrzejewska, Gazeta Prawna 2015-06-24