Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Brytyjskie zarobki uwzględniamy w polskim zeznaniu podatkowym

29 czerwca 2015 r.

Jestem studentem, dorabiam, pracując na podstawie umowy-zlecenia, ale w wakacje planuję popracować trochę w Londynie. Czy po powrocie do Polski będę musiał rozliczyć ten zarobek w polskim urzędzie skarbowym – pyta Łukasz z Poznania

Polak pracujący gdzieś w świecie, a mający nadal miejsce zamieszkania w Polsce, ma w stosunku do ojczyzny zobowiązania podatkowe. Każdy, kto z zasady zarabia w kraju, a tylko przez kilka tygodni pracuje za granicą, musi wszystkie te dochody wpisać do swojego rocznego PIT. Nie jest to równoznaczne z naliczeniem podatku od dochodu, który był już opodatkowany za granicą. Kluczem jest treść umowy międzynarodowej o unikaniu podwójnego opodatkowania. Aktualna lista krajów, z którymi mamy takie umowy, znajduje się na stronie Ministerstwa Finansów. Państw tych jest 91, od krajów unijnych po Stany Zjednoczone i Zimbabwe.

Umowa w sprawie unikania podwójnego opodatkowania zawarta pomiędzy Polską a Wielką Brytanią mówi, że w Polsce wyłącza się z podstawy opodatkowania przychód osiągnięty za granicą. Jednak stawkę podatku od przychodów w Polsce wyznacza się, biorąc pod uwagę całość osiągniętych zarobków. Elektroniczny formularz PIT automatycznie wyliczy te stawki. Najpierw należy wypełnić PIT-ZG i z niego przenieść dane do PIT-37, a kwoty zarobione w obcej walucie przeliczyć na złotówki. Warto też pamiętać o przysługującym prawie do pomniejszenia zagranicznego zarobku o diety. Za każdy dzień pracy osoby mieszkające w Polsce, a czasowo pracujące za granicą, mogą odjąć 30 proc. stawki obowiązującej dla danego kraju (dla Wielkiej Brytanii jest to 35 funtów dziennie) i dopiero taką kwotę przychodu przewalutowaną na złotówki wpisuje się do PIT-ZG.

Dla przykładu: Jeśli w ciągu roku ktoś zarobił w Wielkiej Brytanii (już po odjęciu diet i przewalutowaniu) 20 tys. zł oraz w Polsce 10 tys. zł, to w sumie podatek naliczony od kwoty 30 tys. zł według polskich stawek podatkowych (pierwszy próg podatkowy oraz po uwzględnieniu kwoty wolnej od podatku według polskich przepisów) wynosi 4844 zł. Ten wyliczony podatek stanowi 16,15 proc. zsumowanego dochodu, co ostatecznie oznacza, że stawkę 16,15 proc. zastosujemy do wyliczenia podatku już tylko od polskiej części zarobków. Wyliczoną stawkę wpisuje się ręcznie do formularza PIT, a należy podać ją z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Ta metoda nosi nazwę wyłączenia z progresją.

Uwaga jednak, bo jeśli z momentem wyjazdu za granicę ktoś zmieni rezydencję podatkową (patrz wypowiedź eksperta), to w Polsce rozlicza się jedynie z zarobków krajowych.


Danuta Pawłowska, Gazeta Prawna 2015-06-24