Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Jedno zdarzenie to jeden CIT

29 czerwca 2015 r.

Egzekucja komornicza lokali obciążonych hipoteką nie może powodować, że sprzedający dwukrotnie zapłaci podatek; raz na skutek umorzenia zobowiązania względem poprzedniego właściciela, drugi raz z powodu licytacji.

Sprawa rozpatrywana przez WSA w Rzeszowie dotyczyła spółki, która po okazyjnej cenie kupiła dwa lokale użytkowe obciążone hipoteką kaucyjną. Wprowadziła je do ewidencji środków trwałych i zaczęła amortyzować. Po dwóch latach zawarła ze sprzedawcą ugodę przed notariuszem. Ustalono w niej, że w razie zlicytowania lokali ich były właściciel zrzeknie się wszelkich roszczeń z tytułu nieuregulowanej ceny sprzedaży.


Mariusz Szulc, Gazeta Prawna 2015-06-25