Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Skoro oddział kupuje, to centrala powinna móc odliczać

22 czerwca 2015 r.

W takiej sytuacji podmiot ten powinien mieć prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych przez oddział także wtedy, gdy oddział sam nie wykonał w Polsce żadnej czynności opodatkowanej - uważa Tomasz Michalik doradca podatkowy, partner w MDDP.

27 maja 2015 r. Naczelny Sąd Administracyjny skierował do Trybunału Sprawiedliwości UE pytanie, czy zagraniczna firma posiadająca w Polsce oddział może odzyskać VAT od zakupów dokonywanych przez taką placówkę w naszym kraju (sygn. akt I FSK 544/14). W czym tkwi sedno problemu?

Jest on związany z istotą relacji między spółką a jej oddziałem w innym państwie. Z orzecznictwa zarówno TSUE, jak i polskich sądów administracyjnych wynika, że spółka i jej oddział powinny być, co do zasady, traktowane jako jeden podmiot. Tym samym – co wynika przede wszystkim z wyroku unijnego trybunału z 23 marca 2006 r. w sprawie FCE Bank (C-210/04) – rozliczenia między nimi, dotyczące np. poniesionych wydatków, nie stanowią świadczenia usług i nie podlegają opodatkowaniu. W konsekwencji oddział, który pozyskuje od centrali środki na funkcjonowanie (wynajem biura, pensje etc.), nie wystawia jej faktur, ale inny dokument, typu nota debetowa. Jednak sam fakt, że spółka i jej oddział stanowią dla celów VAT jeden podmiot, niesie ze sobą konkretne konsekwencje. Oznacza mianowicie, że firma działająca w Polsce przez swoją placówkę powinna mieć możliwość odliczenia daniny od związanych z jej działalnością zakupów dokonywanych przez taki oddział (oczywiście jeżeli nie jest to działalność zwolniona od podatku). Nie może mieć przy tym znaczenia to, że działalność oddziału jest ograniczona i sam oddział może w ogóle nie wykonywać czynności podlegających opodatkowaniu w Polsce. Skoro on i spółka są uważani za jeden podmiot, to szeroko rozumiany związek zakupów dokonanych przez oddział z działalnością samej spółki poza Polską powinien być zupełnie wystarczający do dokonania odliczenia.


Mariusz Szulc, Gazeta Prawna 2015-06-17