Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Nieruchomości: Po dwóch latach można sprzedać bez VAT

22 czerwca 2015 r.

Polska definicja pierwszego zasiedlenia jest niezgodna z przepisami unijnymi – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. Dlatego zinterpretował ją z korzyścią dla przedsiębiorców.

Z niedawnego wyroku NSA (sygn. akt I FSK 382/14) wynika, że jeżeli podatnik przez co najmniej dwa lata wykorzystywał budynek do własnych celów, choćby pod zaplecze socjalno-biurowe, może go sprzedać ze zwolnieniem z VAT.

– To przełom, bo dotychczas nieruchomości wybudowane we własnym zakresie i wykorzystywane na własne cele były uważane za niezasiedlone i odsprzedawane z podatkiem – tłumaczy Andrzej Nikończyk, doradca podatkowy i partner w KNDP.

Wyrok NSA jest ważny również z innego powodu – można go stosować także wstecz, do sprzedaży wszystkich nieruchomości wybudowanych po 1993 r.


Łukasz Zalewski, Patrycja Dudek, Gazeta Prawna 2015-06-17