Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

PIT: Tylko pełne utrzymanie wyklucza ulgę prorodzinną

22 czerwca 2015 r.

Jeśli podatnik dopłaca do pobytu dorosłego dziecka w placówce opiekuńczej, to nie traci prawa do prorodzinnej preferencji w PIT – wyjaśnił dyrektor katowickiej izby.

Pytanie zadała matka chorego psychicznie dorosłego mężczyzny. Jeszcze w 2005 r. został on ubezwłasnowolniony i na podstawie sądowego nakazu umieszczony w odległym o 25 km domu pomocy społecznej. Kobieta opłacała część kosztów pobytu syna w placówce. Oprócz tego dwa razy w miesiącu go odwiedzała, przywoziła mu jedzenie, prała i prasowała ubrania. Stopniowo stan zdrowia syna się poprawiał, a pod koniec 2013 r. kobieta dostała zgodę na jego powrót do domu.

W zeznaniu PIT za 2014 r. rozliczyła ulgę prorodzinną, art. 27f ust. 6 ustawy o PIT przyznaje ją bowiem także rodzicom pełnoletnich dzieci, które otrzymują dodatek pielęgnacyjny. Chciała jednak skorzystać z tego prawa również za wcześniejsze lata, korygując zeznania. Dyrektor izby to potwierdził. Wyjaśnił, że kobieta straciłaby prawo do ulgi, gdyby jej syn przebywał w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (art. 27f ust. 2c pkt 1 ustawy o PIT). Skoro jednak kobieta częściowo dopłacała do pobytu syna w domu pomocy społecznej, to może skorygować rozliczenia za poprzednie lata i odzyskać prawo do przysługującej jej ulgi. 

Interpretacja dyrektora IS w Katowicach z 1 czerwca 2015 r., nr IBPBII/1/4511-239/15/DP


Mariusz Szulc, Gazeta Prawna 2015-06-17