Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Szkolenie bez VAT pod pewnymi warunkami

22 czerwca 2015 r.

Mam niewielką firmę, która od niedawna zajmuje się organizacją kursów zawodowych m.in. dotyczących prawa, księgowości i podatków. Z tego tytułu wystawiamy też faktury, na których naliczamy 23 proc. podatku od towarów i usług. Niektóre firmy jednak w ogóle nie rozliczają tej daniny – pisze pan Michał. – Czy szkolenia mogą być w ogóle zwolnione z VAT – pyta czytelnik.

Tak. Nie każdy jednak może z nich skorzystać. Niektórym przedsiębiorcom taką możliwość stwarza art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o VAT. Zapisane w nim zwolnienie dotyczy m.in. usług kształcenia i wychowania świadczonych przez jednostki objęte systemem oświaty. Chodzi m.in. o przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, licea (w tym integracyjne), szkoły artystyczne lub biblioteki pedagogiczne (katalog zawiera art. 2 ustawy o systemie oświaty). Nie jest przy tym ważne, kto jest odbiorcą usług (choć fiskus przez pewien czas był innego zdania).


Mariusz Szulc, Gazeta Prawna 2015-06-17